Sandvika museum LofThe
Løkkehagen
Elias Smiths vei 5
Sandvika
Museet – den spede begynnelsen

Initiativet til et museum i Sandvika kom fra Ellen Birgitte (EB) Ekerholt Marchand. Budstikka skrev om hennes planer. Anne Lise S. Torgersen leste artikkelen og meldte seg som frivillig til å jobbe med dette.
Det første møtet om et mulig museum var i Sandvika Kunstforening 1. mars 2011 kl. 10.00.

Hvorfor museum?
Vi hadde et sterkt ønske om å bidra til at flere Sandvika-brukere blir bedre kjent med historien i sitt nærområde, samt bidra til mer aktivitet i vår del av Sandvika – spesielt Løkkehaven.

Flere kom til
Lisbeth Hansen kom tidlig med i prosessen, det samme gjorde Torgeir Oma. Lisbeth hadde en spesiell interesse, fordi huset i sin tid ble bygget av hennes familie, og hun hadde bodd der i barndommen. Det har vært en stor hjelp at hun visste hvordan huset med de to små leilighetene var innredet i tidligere tider. Snart meldte også Mai-Britt Prøhl Nesterud seg, og noe senere kom Ragnhild Sprovin.

Takk!
Alle har bidratt med sin kunnskap og innsats, og de fortjener en stor takk! Vi takker også alle de som ikke er – eller har vært fast tilknyttet museet, men som har gitt av sin kreativitet og praktiske hjelp – og alle de som har gitt eller lånt gjenstander til museet og gitt oss nyttig informasjon!
Museet ligger i Elias Smiths vei 5, Sandvika. Andre etasje i «Huset Midt Imellom» i Løkkehaven.
Sandvika museum LofThe åpnet 6. juni 2013. Initiativ til museet kom fra keramikeren Ellen Birgitte (EB) Ekerholt Marchand, som driver keramikkverkstedet i 1. etasje, og som står som leietaker av hele huset.
Det er fire personer (opprinnelig fem), som har bygget opp «Sandvika museum LofThe» og har drevet det siden juni 2013.
Driften er helt og holdent basert på frivillig innsats. Drivkraften er interesse for Sandvikas historie og kjærligheten til stedet. Vi mener det er viktig for innbyggerne i Bærum og Sandvika å kjenne sin bakgrunn og historie og vite at også vi har noe å være stolte over. Museet har til formål å verne om lokale kulturminner og spre kunnskap om Sandvika-området.
Museet har mottatt støtte fra Bærum kommune, Sparebankforeningen DNB og Sandvika Vel..
I det gamle huset (fra 1891) har vi innredet leiligheten i 2. etasje, så nær som mulig opp til slik den så ut på 1950-tallet. Vi har samlet og fått en rekke bilder og gjenstander. Leiligheten er den faste utstillingen. I tillegg har vi noen temautstillinger, og vi har pyntet museet til jul hvert år.