Sandvika museum LofThe ble stiftet som forening 1. mars 2013. Målet er å samle kunnskap og kulturminner fra Sandvika i Bærum, og formidle dette til aktuelle målgrupper.

Foreningen har organisasjonsnummer 911 809 745.

Daglig leder er Ellen Birgitte Ekerholt Marchand.

Brekkehuset fra Løkketangen huser Sandvika museum LofThe. Huset ble reist på Løkketangen rundt 1900 som Broveien 3. På 1970-tallet ble det tatt ned og lagret i nesten 30 år.

Så 100 år etter at det sto ferdig ble det gjenreist på den andre siden av veien i Løkkehaven som Elias Smiths vei 5. I husets 2. etasje ligger Sandvika museum LofThe.

Med dette som utgangspunkt skal skiftende utstillinger og foredrag fortelle Sandvikas historie og historier.

Brekkehuset 1905