Sparebankstiftelsen DNB støtter Sandvika museum LofThe

Kategori: Info 1

SpaSparebankstiftelsen_B470rebankstiftelsen DNB støtter Sandvika museum LofThe med kr 40.000.

Dette er et stort bidrag for et lite museum!

Vi takker, og lover å bruke pengene på en måte som kommer Sandvika til gode.

Legg inn en kommentar